CZ_RETRO

Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska

© Karel Kuča (spolupráce Štěpán Mleziva)
© SOVAMM (Společnost pro obnovu vesnice a malého města)

CZ_RETRO – Základní informace

Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Výběrově obsahuje i některé další lokality charakteru místních částí či samot (např. izolovaně situované hrady či dvory). Každá tato lokalita je jednoznačně identifikována pomocí kódu CZ. To je stabilní číselný kód v číselné řadě 1 až 99999.

Systém CZ_RETRO je veden jednak jako databáze (tabulky) a současně jako geografický informační systém (GIS) (pokud jde o lokalizované lokality).
Systém CZ_RETRO je nezávislý na úřední evidenci (Územně identifikační registr – UIR-ZSJ, RÚIAN a RSO), která eviduje pouze administrativně existující lokality (obce, části obce, základní sídelní jednotky, statistické obvody) a podléhá četným změnám. CZ_RETRO však obsahuje všechny podstatné identifikátory UIR-ADR, RSO a nově RÚIAN, takže umožňuje snadné propojení obou systémů.

Systém CZ_RETRO je součástí Integrovaného informačního systému státní památkové péče (IISPP) Národního památkového ústavu. V rámci IISPP je geografická část CZ_RETRO využita pro prostorovu indentifikaci a publikována mj. i veřejným webovým mapovým projektem CZ_Retro a veřejnými mapovými službami (https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO).  Díky nim je možno prohlížet gisovou podobu CZ_RETRO ve vazbě na aktuální i historické mapové podklady různých podrobností, včetně II. vojenského mapování.
Spolu s ostatními prostorovými identifikátory používanými v IISPP jsou data CZ_RETRO dostupná rovněž veřejnou feature službou (https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/TematickeMapy/CP_PIPc12/FeatureServer).

V roce 2014 byla zprovozněna nová forma webové prezentace tabulárních i geografických dat CZ_RETRO rovněž v rámci projektu INTERPI (Interoperabilita paměťových institucí), kterého se účastní archivy, muzea a knihovny České republiky. Vyhledávání v databázi dostupné zde.

Informace o podobě CZ_RETRO (ve formátu PDF) je v aktuální verzi uživatelské příručky :

Užití dat CZ_RETRO je možné za podmínek licence CC BY-NC-SA 4.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.cs]

Související příspěvky: