Miroslav Válka

Člen dozorčí rady SOVAMM

Narozen 16.10.1951 v Ochozu u Tišnova. Etnolog, pedagog a publicista.

Vystudoval etnografii a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). V letech 1975–1991 pracoval jako odborný pracovník (etnograf) v Muzeu Kroměřížska. Od roku 1993 přednáší v Ústavu evropské etnologie FF MU (který od roku 2006 vede) problematiku materiální kultury a etnologii slovanských národů (se specializací na Slováky, Slovince a Lužické Srby).

Členem SOVAMM se stal v roce 2007. Pořádal sněm SOVAMM v Horním Smržově v roce 2009.

Bibliografie (výběr):

  • VÁLKA, Miroslav. Sociokulturní proměny vesnice: moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 224 s. ISBN 978-80-210-3908-7. (obsah)
  • VÁLKA, Miroslav (ed). Agrární kultura: o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU v Brně, 2007, 218 s. ISBN 978-80-254-1172-8. (obsah)
  • VÁLKA, Miroslav. Homo faber: tradiční zemědělství a lidová výroba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 153 s. ISBN 978-80-210-7112-4. (obsah; PDF)
  • VÁLKA, Miroslav. Dřevěné zvoničky na západní Moravě a jejich stavební vývoj. In Vesnická stavební kultura. Vyd. 1. Brno : muniPRESS, 2014. Etnologické studie 18, ISBN 978-80-210-7540-5, s. 233-239.

Podrobnou bibliografii najdete zde.

p1310876rMiroslav válka s archeologem Davidem Mertou zkoumají předmět z pozůstalosti po posledním majiteli usedlosti v Šebetově; foto Z. Syrová 2016

Národní autority ČR: mzk2006368185

Seznam děl Miroslava Války v databázi Národní knihovny ČR.