Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Tento web/blog provozuje:

Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s. (SOVAMM)
spolek se sídlem: Kuršova 30, Brno, 63500

 • IČO: 62160516 // DIČ: CZ62160516
 • SOVAMM je zapsán ve Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod značkou L1241.
 • Základním dokumentem řídícím fungování SOVAMM jsou stanovy spolku (odkaz na platné znění viz Stanovy SOVAMM).
 • Statutárním zástupcem SOVAMM je prezident ing. arch. Jiří Syrový. Statutární zástupce jedná jménem SOVAMM samostatně.

Adresa webu/blogu je: https://sovamm.wordpress.com.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • jste členem SOVAMM,
 • jste externím spolupracovníjkem / řešitelem projektu SOVAMM,
 • se přihlásíte na sněm nebo jinou akci pořádanou SOVAMM,
 • jste registrovaným uživatelem tohoto webu/blogu SOVAMM,
 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
 • přidáte k příspěvku na webu/blogu komentář,
 • s námi uzavřete smlouvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma,
 • kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • u členů SOVAMM:
  • datum narození (u řešitelů projektů i místo)
  • datum vzniku členství v SOVAMM,
  • portrétní fotografie (u řešitelů projektů),
  • transakční údaje při placení členských příspěvků
 • u řešitelů projektů SOVAMM včetně externích spolupracovníků_
  • transakční údaje související s řešením projektů SOVAMM
  • biografické a bibliografické údaje
 • transakční údaje při poskytnutí darů
 • fotografie účastníků akcí SOVAMM
 • u návštěvníků a registrovaných uživatelů webu/blogu SOVAMM:
  • IP adresa,
  • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,
  • cookies.

SOVAMM zásadně nezaznamenává, neuchovává a nezpracovává následující citlivé osobní údaje: osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o zdravotním stavu a o sexuálním životě a genetické údaje. Výhradně na základě vědomě uděleného souhlasu zpracovává SOVAMM portrétní fotografie, biografické a bibliografické údaje.

Pro jaké účely SOVAMM osobní údaje zpracovává?

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí v případě členů SOVAMM zejména vedení členské agendy, poskytování členského servisu, včetně zasílání informací formou tiskovin a elektronických sdělení.

V případě nečlenů SOVAMM spravuje osobní data zejména za účelem zapojení do projektů SOVAMM, informování o činnosti SOVAMM.

Dalšími účely spravování dat jsou zejména: plnění smluv (dárcovské smlouvy, smlouvy o spolupráci, společné projekty).

Osobní údaje na webu/blogu SOVAMM:

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Komentáře návštěvníků jsou kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu Akismet. Zásady ochrany osobních údajů služby Akismet anti-spam najdete zde: https://automattic.com/privacy/.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Používáme službu JetPack, která monitoruje návštěvy stránek a ukládá tato anonymní data. Na jejich základě nelze určit konkrétní osobu.
Více informací naleznete na stránkách služby https://jetpack.com/support/wordpress-com-stats/.

S kým sdílíme vaše údaje

Informace získané aktivitami návštěvníků webu/blogu jsou zpracovávány a sdíleny s  poskytovatelem služby Akismet a JetPack.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

SOVAMM spravuje osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, po archivační dobu vycházející z příslušných právních předpisů a v případě udělení souhlasu do doby, než je souhlas odvolán. Po pominutí zákonného důvodu pro zpracování osobních údajů (například po skončení účinnosti uděleného souhlasu) budou osobní údaje skartovány, resp. vymazány.

Pokud přidáte komentář na tomto webu/blogu, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jak lze odvolat souhlas se spravováním osobních údajů?

Některé osobní údaje spravuje SOVAMM na základě uděleného souhlasu, přičemž udělený souhlas lze kdykoli odvolat, tj. žádat vymazání osobních údajů. Vymazání osobních údajů nelze ovšem žádat v případě, kdy existuje jiný zákonný důvod pro jejich správu, například povinnost archivace účetní dokumentace.

Udělení souhlasu se spravováním osobních údajů je dobrovolné, lze jej odmítnout nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to výhradně u SOVAMM.

Souhlas lze odvolat prostřednictvím zaslaného e-mail na adresu sekretáře SOVAMM syrova@sovamm.cz nebo písemně na adresu SOVAMM, Kuršova 30, 63500 Brno. Souhlas musí odvolat výhradně osoba, která jej poskytla, resp. její zákonný zástupce. SOVAMM při odvolání souhlasu ověřuje totožnost žadatele, přičemž způsob tohoto ověření bude adekvátní požadavku (například prostá e-mailová zpráva je adekvátní pro odvolání souhlasu se zasíláním novinek na adresu, ze které byla žádost odeslána). Pokud by SOVAMM měl důvodné pochybnosti o totožnosti osoby odvolávající souhlas, může požádat o poskytnutí informací k ověření totožnosti.

Jaká máte práva?

Osoby, jejichž osobní údaje SOVAMM spravuje, mají právo požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o nich zpracovávaných, o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů a rovněž mají právo na přístup k údajům o nich spravovaných. Pokud by zjistili nebo se domnívali, že SOVAMM provádí zpracování jejich osobních údajů v rozporu s ochranou jejich osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jsou kdykoliv oprávněni požadovat po SOVAMM vysvětlení, případně požadovat, aby SOVAMM odstranil takto vzniklý závadný stav, omezila zpracování údajů, popřípadě údaje o nich vedené zcela vymazal. Dotazy a požadavky je možné zaslat na e-mail na adresu sekretáře SOVAMM syrova@sovamm.cz nebo písemně na adresu SOVAMM, Kuršova 30, 63500 Brno.

Pokud máte účet na webu/blogu SOVAMM nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

 

Kontaktní údaje

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, kontaktujte prosím sekretáře SOVAMM:

Zuzana Syrová, Kuršova 30, 635 00 Brno-Bystrc, 
tel.: (+420) 736657048
e-mail: syrova@sovamm.cz