Jiří Syrový

Zakládající člen a president SOVAMM

Narozen 18. 9. 1955 v Brně. Architekt, urbanista.

Vystudoval v letech 1975-1981 na VUT v Brně – obor architektura; v roce 1986 tamtéž postgraduální studium v oboru výstavnitcví. V letech 1990 -1991 postgraduální studium dějin architektury na Ecole d’Architecture v Grenoblu. V roce 1990 založil se svou ženou Zuzanou Syrovou – Anýžovou architektonickou kancelář Syrový a Syrová, architekti. Specializuje se na průzkumy a obnovu památek a prostorové plánování. Od r. 2010 pracuje v Národním památkovém ústavu, kde se podílí na vytváření Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) a spravuje digitální a digitalizovanou odbornou dokumentaci v tzv. Metainformačním systému (MIS).

Člen komory architektů.

Od r. 1980 se systematicky zabývá průzkumy vernakulární architektury a vesnických sídel na území dnešní ČR a SR v kontextu Střední Evropy, od r. 1990 rovněž ve Francii a Alpských zemích. V odborných kruzích je spjat se starobylými vesnickými stavbami na Českomoravském pomezí, především domem usedlosti čp. 171 v Čisté u Litomyšle, jehož vlastníkem se stal v roce 1996. Je jedním ze spoluzakladatelů SOVAMM a prezidentem tohoto odborného sdružení od r. 1991. Pořádal sněmy SOVAMM v Čížově 24. – 26.5. 2002, Trstěnicích 21. – 23.5. 2004, v Tasově 18. – 20.5. 2012 a v Krásensku 30.5 – 2.6.2019. Podílel se i na pořádání další akcí pod hlavičkou SOVAMM, především seminářů Danubian Earthen Architecture Network (DEAN) a výstavy Hliněná architektura, budoucnost tisícileté tradice v Příkazích a Strážnici.

Řešitel řady projektů SOVAMM:

 • Atlas lidové architektury (1994-1996, GA0/GA)
 • Stavebně historický a urbanisticko historický výzkum NP Podyjí a jeho OP – modelový příklad GIS a systému urbanistické stability (1996-1997, MK0/PK)
 • Hliněná architektura, budoucnost tisícileté tradice (1997-1998, MK)
 • Atlas lidové architektury České republiky (1999-2001, MK0/PK)
 • Litomyšlsko, Vysokomýtsko, soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS. (1999-2002, MK0/PK)
 • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Přehled dalších projektů a průzkumů je dostupný zde.

Bibliografie (výběr):

 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Okna a dveře starých vesnických staveb na Vysočině – Fenster und Türen in alten ländlichen Bauwerken im Hügelland Böhmisch- Mähriseche Höhe … . Svorník 2/2004, str. 153-162, ISBN: 80-86562-03-4 | ISSN 1802-8128. PDF
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Krovy jako součást konstrukce domu ve vernakulární architektuře: příklady z Alp  – Dachwerke als Bestandteil der Konstruktion des Hauses in der Vernakulararchitektur: Beispiele aus den Alpen 291. Svorník 3/2005, str. 291-306, ISBN: 80-86562-06-9 | ISSN 1802-8128. PDF
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Úskalí typologické klasifikace vernakulárních staveb. Svorník 6/2008. str. 157-168, ISBN 978-80-86562-11-7 | ISSN 1802-8128. PDF
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Dům s rohovou síní – opomíjená typologická varianta trojdílného domu. Svorník 6/2008. str. 169-176, ISBN 978-80-86562-11-7 | ISSN 1802-8128. PDF
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Lehm in historischer Bauforschung und Inventarisation der SOVAMM („Gesellschaft für die Erneuerung des Dorfes und der Kleinstadt“) / Hlína ve stavebně historických a inventarizačních průzkumech SOVAMM. In Plöckinger-Walenta, V. & Novotný, M. (eds) Lehmbau: Tradition un Moderne / Hliněná stavba: tradice a současnost. Atzenbrugg: Wienviertler Museumsdorf Niedersul, 2014, str. 145-154. Text příspěvku

Podrobnější přehled najdete zde.

Další na stránkách autorů v oddíle: Publikace o hlíně a Publikace o GIS a PaGIS

CB-06aJiří Syrový na badatelské výpravě za lidovou architekturou a starobylými vesnickými stavbami v okolí Českých Budějovic v červenci 1990; foto Karel Kuča.

Národní autority ČR: jo2014830041

WWW:  Syrový a Syrová, architekti