Tomáš Edel

Zakládající člen a býv. vicepresident SOVAMM

Narozen 3.10.1951 v Praze, zemřel 27.4.2010 v Českém Dubu. Národopisec, historik, ředitel muzea v Českém Dubu.

Vystudoval v letech 1974–1980 na FF UK v Praze obory národopis – historie. V letech 1972–1980 pracoval v Národním muzeu v Praze, následně jako dělník a středoškolský profesor, od roku 1985 až do jara 2010 působil jako ředitel Podještědského muzea Karoliny Světlé v Českém Dubu.

S budoucími zakladateli SOVAMM se seznámil na semináři o lidové architektuře v Plzni v říjnu 1988. Od té doby byl přínosným účastníkem řady badatelských výprav za starobylými vesnickými stavbami a jejich průzkumů.

Do historie SOVAMM se trvale zapsal  jako organizátor prvního sněmu v roce 1991. V „jeho“ muzeu v Českém Dubu se uskutečnil i  sněm SOVAMM v roce 2005.

Bibliografie (výběr):

 • EDEL, Tomáš. Interiér a nábytek vesnického domu Podještědí v 16.-19. století. Český Dub: Podještědské muzeum Karolíny Světlé, 1990. 50 s.
 • EDEL, Tomáš. Dům zemědělské usedlosti 16. a 17. století v severovýchodních Čechách. In: Archaeologia historica 15/90, s. 57-68.
 • EDEL, Tomáš. Zaniklé dýmné jizby severovýchodních Čech ve světle nových archivních pramenů. In: Vesnický dům 16. a 17. století. České vysoké učení technické v Praze. Praha 1992, 106–110.
 • EDEL, Tomáš. Vliv pozdně středověkého špýcharového domu na utváření roubeného patra domu Pojizeří. In: Vesnický dům 16. a 17. století. České vysoké učení technické v Praze. Praha 1992, 168–178.
 • Edel, Tomáš. Příběh ztraceného kláštera blahoslavené Zdislavy. Praha: Česká expedice, 1993.
  111 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 80-85281-33-3.
 • Edel, Tomáš, Brož, Radek a Royt, Jan. Příběh gotické šablony = Geschichte der gotischen Schablone. Praha: Gema Art, 1997. 95 s. ISBN 80-901425-8-3.
 • Edel, Tomáš. Českodubsko v památkách 12.-20. století. Vyd. 1. Český Dub: Podještědské muzeum, 2006. 167 s. ISBN 80-239-6186-1.
 • EDEL Tomáš, SYROVÁ Zuzana, ŠKABRADA Jiří, Strop jizby domu čp. 33 v Kunějově (okres Jindřichův Hradec). Památky a příroda 16, 1991, č. 3, str. 153–156. (PDF)

CB-04a

Tomáš Edel na badatelské výpravě za lidovou architekturou a starobylými vesnickými stavbami v okolí Českých Budějovic v červenci 1990; foto Karel Kuča.

Národní autority ČR: jn20000919277

Wikipedie: Tomáš Edel 

Seznam děl Tomáše Edela v databázi Národní knihovny ČR.

 • Klápště, J.- Sommer, P. 2010: PhDr. Tomáš Edel (3.10.1951 – 26.4.2010), Archaeologia historica 35, s. 484- 485. (text v PDF)