Kontakt

SOVAMMSOVAMM
Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.

IČO: 62160516 // DIČ: CZ62160516
datová schránka (IDDS): g7s57gr
číslo účtu: 1485023001/5500

sekretář: 
Zuzana Syrová, Kuršova 30, 635 00 Brno-Bystrc, 
tel.: (+420) 736657048
e-pošta: syrova@sovamm.cz