Zuzana Syrová-Anýžová

Zakládající člen, sekretář a tajný vědecký rada SOVAMM

Narozena 24.12.1956 v Brně. Architekt.

Vystudovala v letech 1975-1981 na VUT v Brně – obor architektura. V letech 1990 -1991 postgraduální studium dějin architektury na Ecole d’Architecture v Grenoblu (C.E.A.A. 1996). V roce 1992 absolvovala mezinárodní kurz se zaměřením na hliněnou architekturu CRATerre/ICCROM. V letech 1998 – 1999 D.E.A. – Histoire socio-culturelle, Ecole d’Architecture de Versailles / Université de Versailles Saint – Quentin – en – Yvelines. Od r. 1990 se podílí na činnosti architektonické kanceláře Syrový a Syrová, architekti, zaměřené na průzkumy a obnovu památek a prostorové plánování. Od r. 1988 pracuje v NPÚ (dříve SÚPP(OP)), kde působila jako specialista na lidovou architekturu a vesnická sídla, od r. 2001 rovněž jako specialista GIS. Podílí na vytváření Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) a zejména jeho GIS části (oborového GIS – PaGIS). Vede v r. 2013 založené oddělení GIS GnŘ NPÚ.

Od r. 1980 se systematicky zabývá průzkumy vernakulární architektury a vesnických sídel na území dnešní ČR a SR v kontextu Střední Evropy, od r. 1990 rovněž ve Francii a Alpských zemích. Zaměřuje se na hliněné a roubené konstrukce. Spolu s Jiřím Syrovým, Jiřím Škabradou a Martinem Ebelem přispěla k poznání starých vesnických staveb na Českomoravském pomezí. Je jedním ze spoluzakladatelů SOVAMM a sekretářem tohoto odborného sdružení od r. 1991. Pořádala sněmy SOVAMM v Čížově 24. – 26.5. 2002, Trstěnicích 21. – 23.5. 2004, v Tasově 18. – 20.5. 2012 a v Krásensku 31.5. – 2.6. 2019. Podílela se i na pořádání další akcí pod hlavičkou SOVAMM, především seminářů Danubian Earthen Architecture Network (DEAN) a výstavy Hliněná architektura, budoucnost tisícileté tradice v Příkazích a Strážnici. Sněmy SOVAMM obohacuje referováním o poštolkách obecných. Od 22.5.2016 je členem vědecké rady SOVAMM.

Řešitel řady projektů SOVAMM:

 • Atlas lidové architektury (1994-1996, GA0/GA)
 • Stavebně historický a urbanisticko historický výzkum NP Podyjí a jeho OP – modelový příklad GIS a systému urbanistické stability (1996-1997, MK0/PK)
 • Hliněná architektura, budoucnost tisícileté tradice (1997-1998, MK)
 • Atlas lidové architektury České republiky (1999-2001, MK0/PK)
 • Litomyšlsko, Vysokomýtsko, soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS. (1999-2002, MK0/PK)
 • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Přehled dalších projektů a průzkumů je dostupný zde.

Bibliografie (výběr):

 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Od poslední (?) jizby k první (?) světnici (na Vysočině), in Vesnický dům v 16. a 17. století, Praha 1992, str. 111-131.
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Construction en bois dans les Alpes. Alpes, Alpi. Grenoble, Torino, 1997, EAG/Polytechnica Torino. Celid, str. 529-535, ISBN 88-7661-274-2.
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Le relevé comme source documentaire : l‘exemple de l‘architecture rurale dans les Alpes. fabricA – numéro 1, 2007, str. 83-96.
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Lehm in historischer Bauforschung und Inventarisation der SOVAMM („Gesellschaft für die Erneuerung des Dorfes und der Kleinstadt“) / Hlína ve stavebně historických a inventarizačních průzkumech SOVAMM. In Plöckinger-Walenta, V. & Novotný, M. (eds) Lehmbau: Tradition un Moderne / Hliněná stavba: tradice a současnost. Atzenbrugg: Wienviertler Museumsdorf Niedersulz, 2014, str. 145-154. Text příspěvku ¦ PDF
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Jak se zdilo a nezdilo z hlíny, in Svorník 12/2014. ISBN: 80-86562-06-9 | ISSN 1802-8128, str. 267-284.  PDF
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Historic cob structures in Moravia. In Mileto, C., Vegas, F., García Soriano, L., & Cristini, V. (eds) Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability, 2017, str. 233–238. Leiden: CRC Press/Balkema. PDF
 • ŠKABRADA, Jiří a Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ, eds. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Pardubice, Brno: Univerzita Pardubice, SOVAMM, 2018. 512 s.
  ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), ISBN 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s.). (ukázka PDF)

Podrobnější přehled najdete zde.

Další na stránkách autorů v oddíle: Publikace o hlíně a Publikace o GIS a PaGIS

F094-10Zuzana Syrová v roli překladatelky s Hugo Houbenem na semináři DEAN v Příkazích v květnu 1994; foto Jiří Syrový

Národní autority ČR: jo2014830041

 

WWW:  Syrový a Syrová, architekti