Pro zájemce o členství

Podmínky pro členství definují stanovy SOVAMM takto:

„Řádným členem SOVAMM se může stát každý, kdo se podílí na činnosti SOVAMM dle článku (II) a kdo předloží kolegiu písemné doporučení alespoň 3 členů spolku a doporučení vědecké rady SOVAMM a je po hlasování sněmu schválen 2/3 většinou přítomných.“

Zájemci mohou zaslat na adresu sekretáře SOVAMM přihlášku, která by měla obsahovat:

  • titul-jméno-příjmení,
  • datum a místo narození,
  • trvalé (popř. i přechodné) bydliště,
  • e-mailovou adresu, telefonní číslo,
  • přehled dosavadní odborné činnosti,
  • uvedení konkrétních zájmů a možností v rámci  činnosti SOVAMM.

Před vyplněním přihlášky se prosím seznamte se stanovami SOVAMMZásadami ochrany osobních údajů SOVAMM.  Informace o členských příspěvcích najdete zde.

Zájemcům o členství doporučujeme, aby se přihlásili na nejbližší sněm SOVAMM nebo jinou akci pořádanou či spolupořádanou SOVAMM, kde mohou v rámci odborného programu svou dosavadní činnost osobně prezentovat.

Do činnosti SOVAMM je možno se zapojit dobrovolnicky ještě před přijetím za člena (viz Jak podpořit činnost a projekty SOVAMM).