Petr Dostál

Čestný člen SOVAMM.

Narozen 25.12.1953. Architekt.

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze (1979),  v letech 1979 – 1993 projektant ve Státním ústavu pro rekostrukce památkových měst a objektů (SURPMO), kde se v atelieru lidové architektury podílel na zpracování projekové dokumentace, plošných průzkumů regionů a sídel a  stavebně historických průzkumů  vesnických staveb. Od roku 1993 člen ČKA, působí ve vlastním architektonickém atelieru. V rámci projektové praxe spolupracuje s některými muzei v přírodě (Zubrnice, Vysočina, Vysoký Chlumec), projektuje opravy a zpracovává průzkumy objektů vernakulární architektury.

Člen komory architektů.

Řešitel řady projektů SOVAMM:

 • Atlas lidové architektury (1994-1996, GA0/GA)
 • Atlas lidové architektury České republiky (1999-2001, MK0/PK)
 • Stavebně historický a urbanisticko historický výzkum NP Podyjí a jeho OP – modelový příklad GIS a systému urbanistické stability (1996-1997, MK0/PK)
 • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

 • DOSTÁL, Petr – ŠKABRADA, Jiří. Lidová architektura na Sedlčansku, in: Vlastivědný sborník Podbrdska 31, Příbram, 1986, s. 5–236.
 • DOSTÁL, Petr. Vraclav čp. 49 – dokumentace a příprava transferu. Vesnický dům v 16. a 17. století. Praha, 1992, s. 132–137.
 • DOSTÁL, Petr. Lidová architektura na okrese Pelhřimov. Vlastivědný sborník Pelhřimovska č. 5, (1994,) s. 8-22
 • EBEL, Martin – ŠKABRADA, Jiří – DOSTÁL, Petr. Zděná klasicistní přestavba vesnice Loubí po požáru roku 1843. In: Průzkumy památek. = Denkmalforschung. = Historical Monuments‘ Research & Documentation. Praha : Památkový ústav středních Čech a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče 4, č. 1, (1997), s. 63-92. (PDF)
 • DOSTÁL, Petr – EBEL, Martin – JUNEK, David – KONEČNÝ, Stanislav. Průzkum usedlosti čp. 33 v Sádku u Poličky. Průzkumy památek, 9, 1/2002, s. 61 – 82. (PDF)
 • DOSTÁL, Petr. Oprava domu čp. 53 ve Rtyni v Podkrkonoší. Zprávy památkové péče. Časopis státní památkové péče / 63, č. 1, (2003,) s. 40-41
 • PROCHÁZKA, Lubomír – DOSTÁL, Petr. Transfer a obnova polygonální stodoly z Podolí u Vojkova a celoroubeného domu z Arnoštovic u Votic, in KŘENKOVÁ, Zuzana, KMOŠEK, Jiří a BRYOL, Radek (eds.). Rožnov pod Radhoštěm – Sebranice: Valašské muzeum v přírodě – Spolek archaických nadšenců, 2016, s. 68-81 (PDF)

Petr Dostál hloubající na dvoře usedlosti čp. 103 v Trstěnici; sněm SOVAMM 2004; foto Karel Kuča

Národní autority ČR: ntka172276

Seznam děl Petra Dostála v databázi Národní knihovny ČR

WWW:  atelier dostál