František Radek Václavík

Člen SOVAMM.

Narozen 1975. Stavební historik.

Po absolvování AVU Praha pracoval 9 let na pardubickém regionálním pracovišti Národního památkového ústavu. Od roku 2009 provádí stavebněhistorické průzkumy širokého spektra historických staveb v rámci soukromé praxe.

Člen SOVAMM od r. 2012.

Bibliografie (výběr):

  • VÁCLAVÍK, František R. Termovize jako nedestruktivní metoda stavebněhistorického průzkumu: poznatky z termovizního snímání průčelí domů na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. In: Svorník : sborník příspěvků ze 4. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 31. 5.- 3. 6. 2005 v Poděbradech. Poznávání a dokumentace historických staveb Praha : Unicornis – Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Sv. 4, (2006), s. 195-202.
  • VÁCLAVÍK, František R. Tesařská zápisná kniha Jana Čiháka. In: Dějiny staveb 2006. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb / Plzeň : Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum (2006), s. 20-24.
  • VÁCLAVÍK, František R. Lanškrounská „Krčma“ a její stavební vývoj. In: Lanškrounsko : vlastivědný sborník Městského muzea Lanškroun / Lanškroun : Městské muzeum Lanškroun Roč. 5, (2007), s. 19-22.
  • VÁCLAVÍK, František R. Metodika inventarizace architektonických prvků. Průzkumy památek. = Denkmalforschung. = Historical Monuments‘ Research & Documentation. Roč. 19, č. 2 (2012), s. 246-248
  • VÁCLAVÍK, František. R.: Certifikovaná metodika „Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků“, NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2014, ISBN 978-80-86516-76-9.
  • CEJPOVÁ, Miroslava – ROHLÍČEK, Petr – VÁCLAVÍK, František R. – ŠEDA, Bohdan
    Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli. Zprávy památkové péče Roč. 75, č. 6 (2015), s. 532-538

František R. Václavík; dvůr usedlosti čp. 97 v Čisté u Litomyšle; foto Z. Syrová 2015.

Národní autority ČR: mzk2014808083

WWW: www.fravaclavik.com // http://vaclavikh-seda.cz