Roman Tykal

Zakládající člen a vicepresident SOVAMM

Narozen 19.1.1956 v Měčíně. Fotograf, publicista, regionální historik.

Kronikář v Měčíně, redaktor časopisu pod Zelenou horou. Od mládí se zabývá historickou dokumentací a především fotodokumentací lidové architektury, vesnických staveb a vesnice, i osobnostmi fotografů. Cenným přínosem jeho badatelské činnosti je systematické úsilí o identifikaci objektů zachycených na těchto dokumentech, jehož výsledkem je vedle desítek článků, příspěvků a studií publikovaných v odborných sbornících a časopisech i jeho vlastní bohatý fotoarchiv. 

Je jedním ze zakládajících členů SOVAMM a viceprezidentem tohoto odborného sdružení od r. 1991. Pořádal sněm SOVAMM v Měčíně 24. – 26. 5. 1996.

Řešitel projektu SOVAMM:

  • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

  • TYKAL, Roman. Dokumentace lidové architektury v zápisnících Aloise Jiráska. In: Sborník příspěvků ze semináře Nejnovější poznatky ke studiu vesnického domu 18. a 19.století. Studie k lidovému stavitelství I. Klatovy, Okresní muzeum 1998, s. 27–34. ISBN 80-86104-03-6.
  • TYKAL, Roman. Historický fotoarchív Okresního muzea v Klatovech a lidová architektura In: Sborník příspěvků ze semináře Fotodokumentace lidové architektury v muzeích České republiky. Studie k lidovému stavitelství IV. Klatovy, Okresní muzeum 1999, s. 19–23. ISBN 80-86104-35-4.
  • TYKAL, Roman. Vavrouškova fotosbírka. In: Sborník referátů ze semináře Lidové stavitelství na starých fotografiích. Vysoké Mýto, Okresní muzeum 2001, s. 71–78. ISBN 80-238-8334-8.
  • TYKAL, Roman. Bohumil Vavroušek. Dokumentace lidové architektury. In: Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. Sborník referátů ze semináře ke 130 výročí narození Bohumila Vavrouška konaného 20. října 2005 v Praze / Praha : Česká národopisná společnost, 2006 s. 2-6, ISBN 80-239-7910-8.
  • TYKAL, Roman. Slohové ohlasy ve fotodokumentaci venkovského stavitelství Bohumila Vavrouška. In: Vesnická stavební kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 180–184.
  • ŠKABRADA, Jiří a kol. Lidová architektura v jižních Čechách. Vydání první. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-1-1, ISBN 978-80-907440-2-8. (ukázka PDF)

Podrobnější přehled najdete zde.

 foto-2010-17aRoman Tykal ve vzácné chvíli odpočinku na sněmu SOVAMM v roce 2010; foto Tomáš Efler

Národní autority ČR: mzk2002160984

Seznam děl Romana Tykala v databázi Národní knihovny ČR.

  • Válka, M. 2016: Vivat Roman Tykal. Národopisný věstník XXXIII (75), Supplementum Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti XIII, s. 47-50. (text v PDF)