Starší projekty

Atlas lidové architektury * SHP NP Podyjí a jeho OP * Hliněná architektura, budoucnost tisícileté tradice * Litomyšlsko, Vysokomýtsko * Výzkum urbanistického vývoje městských lokalit * Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách * Lidová architektura v jižních Čechách * Máčel — VajdišNástin vývoje vesnických půdorysů a plužin

Atlas lidové architektury

Atlas lidové architektury (1994–1996, GA0/GA; 1999–2001, MK0/PK).
V Atlasu byla zpracovávána data shromážděná soupisovou, průzkumovou a dokumentační činností členů SOVAMM. Pokračování textu

Hliněná architektura

Hliněná architektura, budoucnost tisícileté tradice (1997-1998, MK).
Výstavu s tematem historické hliněné architektury uspořádal SOVAMM ve spolupráci s Památkovým ústavem v Olomouci. Příkazy 12/1997-10/1998. Pokračování textu

Lidová architektura v JČ

Publikační projekt SOVAMM. Kniha vznikla jako novelizace titulu, vydaného před více než třiceti lety v Českých Budějovicích (VODĚRA, Svatopluk a Jiří ŠKABRADA. Jihočeská lidová architektura. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986.). Pokračování textu

Litomyšlsko, Vysokomýtsko

Litomyšlsko, Vysokomýtsko (1999–2002, MK0/PK). Soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS. Pokračování textu

Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin

Publikační projekt SOVAMM. Vydání odborné publikace s názvem Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách / K výpovědní schopnosti map stabilního katastru; autor: prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. Pokračování textu

Nejstarší domy ve VČ

Vydání publikace Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, do níž byly shromážděny poznatky z dosud nepublikovaných stavebně historických průzkumů dvou desítek nejstarších venkovských domů a hospodářských staveb východních Čech. Pokračování textu

Otakar Máčel, Jaroslav Vajdiš

Výstava díla architektů Jaroslava Vajdiše a Otakara Máčela, od jejich narození uplynulo v roce 2020 100 let. Pokračování textu

SHP NP Podyjí a jeho OP

SHP NP Podyjí a jeho OP (1996-1997, MK0/PK).
Stavebně historický a urbanisticko historický výzkum NP Podyjí a jeho OP – modelový příklad GIS a systému urbanistické stability. Pokračování textu

Výzkum urbanistického vývoje městských lokalit

Výzkum urbanistického vývoje městských lokalit (2006–2011, MK0/PK)
Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci. Pokračování textu

Projekty SOVAMM: