Jiří Pokorný

Člen dozorčí rady SOVAMM.

Narozen 1983 ve Světlé. Etnolog.

Vystudoval etnologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako etnolog v Muzeu regionu Boskovicka. Předmětem jeho zájmu je hmotná lidová kultura, především tradiční zemědělství a stavitelství. Dlouhodobě se zabývá výzkumem a praktickou záchranou tradičního domu v oblasti etnografického regionu Malé Hané s přesahy do okolních regionů.

Je od r. 2009 členem SOVAMM a také členem dozorčí rady SOVAMM. V r. 2009 spolupořádal sněm SOVAMM v Horním Smržově.

Řešitel projektu SOVAMM:

  • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

  • POKORNÝ, Jiří. Knínice u Boskovic čp. 34 – venkovská usedlost z počátku 18. století a její stavební vývoj. In: Dějiny staveb 2008. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb / Plzeň : Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum (2008), s. 261-271.
  • KOLAŘÍK, Václav – MERTA, David – POKORNÝ, Jiří. Bývalá rychta v Sebranicích čp. 36: počátek systematického výzkumu vesnické usedlosti. In: Dějiny staveb 2014. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb / Plzeň : Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum (2014), s. 211-220.
  • POKORNÝ, Jiří. Roubený špýcharový dům na Boskovicku a jeho památková ochrana. Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 2, s. 180–193 (PDF)

Jiří Pokorný vysvětlující; dvůr usedlosti čp. 97 v Čisté u Litomyšle; foto Z. Syrová 2015.

Národní autority ČR: mzk2008479864

Seznam děl Jiřího Pokorného v databázi Národní knihovny ČR.

WWW:  Kulturní obnova památek