Vilém Švec

Člen dozorčí rady SOVAMM

Narozen 21. prosince 1976 ve Šternberku. Sídelní geograf, památkář, pedagog.

Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně ve studijním oboru Geodézie a kartografie (2000). Po ukončení studia a civilní vojenské službě ve Státním památkovém ústavu (200-2002) působil jako úředník v různých pozicích (v nichž měl na starosti především urbanismus, územní plánování a krajimu) na OÚ Olomouckého okresu, KrÚ Zlínského kraje, MMR a MŽP. V roce 2006 nastoupil v Národním památkovém ústavu, kde byl kastelánem Soboru staveb lidové architektury v Příkazích do přechodu této instituce pod křídla Národního muzea v přírodě,.  Zároveň vyučuje jako externí přednášející na Universitě Palackého v Olomouci.

Členem SOVAMM se stal v roce 2006. Od roku 2007 je pak členem dozorčí rady.

Bibliografie (výběr):

  • ŠTÉGER, Bohumír a ŠVEC, Vilém. Hanácké pohádky a pověsti. První vydaní. Olomouc: Agriprint s.r.o., 2017. 190 stran. ISBN 978-80-87091-75-3.
  • ŠVEC, Vilém. Hejčín: vybrané kapitoly z místopisu vydané ke stému výročí narození Jana Spáčila. Olomouc: Statutární město Olomouc, 2013. 23 s. ISBN 978-80-87602-22-5.
  • KUX, Johann a ŠVEC, Vilém, ed. Neředín: český překlad stati Johanna Kuxe z r. 1943 vydaný u příležitosti 777 let od první písemné zmínky o Neředíně (1234-2011). Olomouc: Statutární město Olomouc, 2011. 39 s. ISBN 978-80-87602-24-9.
  • ŠVEC, Vilém. Nová Ulice: urbanisticko-historický vývoj olomoucké čtvrti vydaný u příležitosti Slavností Černého orla r. 2013. Olomouc: Statutární město Olomouc, 2013. 23 s. ISBN 978-80-87602-23-2.

Podrobnou biografii a bibliografii najdete zde.

Vilém Švec s šálekm kávy, J. Peštou a M.Válkou na sněmu SOVAMM ve Starých Benátkách; foto Karel Kuča

Národní autority ČR: ola2012693608

Seznam děl Viléma Švece v databázi Národní knihovny ČR.

WWW: https://www.skanzen-prikazy.cz