Výzkum urbanistického vývoje městských lokalit

Projekt SOVAMM Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci (2006–2011, MK0/PK)

Projekt zahrnoval zpracování 7. a 8. svazku encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Str – Žum) a závěrečného 9. svazku téže encyklopedie (opravy a dodatky, rejstříky, bibliografii, mapové listy). Encyklopedie ve svém celku zahrnula všechny lokality, které kdykoli v minulosti měly (či mají) statut města či městečka (městyse), a to včetně lokalit nyní již neexistujících. Lokalita má vlastní heslo, které je členěno do tématických oddílů. Stěžejní oddíl je Urbanistický vývoj, kde je podán plastický obraz urbanistického, sídelního a architektonického vývoje dané lokality. Součástí encyklopedie jsou historické mapy, veduty, staré pohlednice i současné fotografie.  Současně byl připraven výběrový svazek v němčině, zahrnující údaje o významnějších městských lokalitách pro mezinárodní prezentaci urbanistického bohatství České republiky.

mesta

  • Kuča, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 1996-2011. 8 sv. ISBN 80-85983-12-5.

 

Související projekty: