Jan Pešta

Vicepresident a tajný vědecký rada SOVAMM

Narozen 19. 5. 1973 v Praze – Vršovicích. Architekt, stavební historik, pedagog a publicista.

Absolvent fakulty architektury ČVUT (1997). Po studiu pracoval 10 let na středočeském pracovišti NPÚ (dříve PÚSČ) jako terénní a koncepční pracovník se zaměřením na lidovou architekturu, urbanismus sídel a technické památky. Zde mimo jiné připravoval návrhy na městské, vesnické a krajinné památkové zóny. Současně se od roku 1998 věnuje jako soukromý architekt zpracování stavebněhistorických průzkumů hradů, zámků, tvrzí, měšťanských domů, lidových staveb, technických staveb i památek moderní architektury. Od roku 2009 vyučuje na FA ČVUT (Lidová architektura – HS1, Památková péče – PP1, Historické konstrukce – PP2) a na VŠCHT, obor restaurování památek (Konstrukce historických staveb a Stavebněhistorický průzkum); od roku 2015 také historické konstrukce na AVU. V letech 2007-11 byl nositelem a hlavním řešitelem grantového projektu MKČR „Encyklopedie českých vesnic“.

Již od studií se systematicky zabývá výzkumem lidové architektury a vesnic, což ho přivedlo do řad SOVAMM, v němž se stal v roce 1998 členem a od roku 2000 viceprezidentem. Je autorem hudební úpravy hymny SOVAMM pro kytaru.. Pořádal sněm SOVAMM v Seleticích 13.-.15.7. 2007 a v Končinách 19.-21.5.2017. Aktivně se podílel na přípravě řady dalších sněmů a akcí (např. Broumovsko 2014). Od 22.5.2016 je členem vědecké rady SOVAMM.

Řešitel projektů SOVAMM:

  • Atlas lidové architektury České republiky (1999-2001, MK0/PK)
  • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

  • PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl I., Střední Čechy a Praha. Vyd. 1. Praha: Libri, 2003. 327 s. ISBN 80-7277-148-5. (obsah)
  • PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl II., Jižní Čechy. Vyd. 1. Praha: Libri, 2004. 591 s. ISBN 80-7277-147-7. (obsah)
  • PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl III., Západní Čechy. Vyd. 1. Praha: Libri, 2005. 439 s. ISBN 80-7277-147-7. (obsah)
  • PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl IV., Ústecký kraj – severozápadní Čechy. Vyd. 1. Praha: Libri, 2009. 351 s. ISBN 80-7277-147-7.(obsah)
  • PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl V., Liberecký kraj – severní Čechy. Vyd. 1. Praha: Libri, 2011. 399 s. ISBN 80-7277-147-7. (obsah)
  • PEŠTA, Jan. Rekonstrukce roubených staveb. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-3239-8. (obsah)
  • PEŠTA, Jan. Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2014. Odborné a metodické publikace. ISBN 978-80-86516-78-3. PDF
  • ŠKABRADA, Jiří a kol. Lidová architektura v jižních Čechách. Vydání první. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-1-1, ISBN 978-80-907440-2-8. (ukázka PDF)

Dále je autorem přibližně 250ti vědeckých i populárně-naučných článků a studií a spoluautorem dalších knih a publikací (např. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I-IV, Průvodce po industriální minulosti a technických památkách Středočeského kraje a 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje).

P1070403Jan Pešta a jeho věrný průvodce mívají obdobný badatelský úhel pohledu; sněm SOVAMM 2012; foto Zuzana Syrová

Národní autority ČR: xx0008589

Wikipedie: Jan Pešta

Seznam děl Jana Pešty v databázi Národní knihovny ČR.

WWW: http://www.shp-pesta.cz/ 

FCB: Stavebněhistorický průzkum Jan Pešta