O projektech SOVAMM

 

  • Nepálená hlína v průzkumech SOVAMM
    Text článku: Syrová, Z. & Syrový, J. 2014. Lehm in historischer Bauforschung und Inventarisation der SOVAMM („Gesellschaft für die Erneuerung des Dorfes und der Kleinstadt“) / Hlína ve stavebně historických a inventarizačních průzkumech SOVAMM. In Plöckinger-Walenta, V. & Novotný, M. (eds) Lehmbau: Tradition un Moderne / Hliněná stavba: tradice a současnost. 145-154. Atzenbrugg: Wienviertler Museumsdorf Niedersulz.
  • Od kartotéky k informačnímu systému
    Text příspěvku předneseného na konferenci 120 let výzkumu, dokumentace a prezentace  lidové architektury,  která se konaka 12.-.13. května 2015 v Regionálním muzeu v Kolíně.

 

Projekty SOVAMM: