Publikační projekty ¦ Vydali jsme

Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách * Lidová architektura v jižních Čechách

Lidová architektura v JČ

Publikační projekt SOVAMM. Kniha vznikla jako novelizace titulu, vydaného před více než třiceti lety v Českých Budějovicích (VODĚRA, Svatopluk a Jiří ŠKABRADA. Jihočeská lidová architektura. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986.). Pokračování textu

Nejstarší domy

Vydání publikace Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, do níž byly shromážděny poznatky z dosud nepublikovaných stavebně historických průzkumů dvou desítek nejstarších venkovských domů a hospodářských staveb východních Čech. Pokračování textu

Publikace, které vydala Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., můžete objednat u sekretáře SOVAMM:
Zuzana Syrová, Kuršova 30, 635 00 Brno-Bystrc, 
tel.: (+420) 736657048
e-pošta: syrova@sovamm.cz

Osobní odběr je možný po dohodě v kanceláři SOVAMM v Brně nebo na kontaktních místech. Při zasílání poštou k ceně publikace účtujeme balné 50,- Kč a aktuálně platné poštovné.

Projekty SOVAMM: