Zuzana Čermáková-Nováková

Člen SOVAMM

Narozena 28. 8. 1983 v Táboře. Etnoložka, kurátorka.

Absolvovala Ústav evropské etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Problematice lidové architektury Blat a Kozácka (Táborska) se začala věnovat pod vedením doc. PhDr. Miroslava Války, Ph.D., u kterého zpracovávala diplomovou (2008) i disertační práci (2015). Po ukončení studia a praxe v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně nastoupila v roce 2009 jako etnoložka do Blatského muzea v Soběslavi (odborné pracoviště Husitského muzea v Táboře). Zde působí jako kurátorka etnografické podsbírky. Je spoluautorkou národopisné stálé expozice v Blatském muzeu v Soběslavi s názvem Život na Blatech a Kozácku, která se otevřela návštěvníkům v červnu 2017. V rámci svého profesního zaměření se věnuje problematice lidové architektury a stavitelství na Blatech a Kozácku (Táborsku), a životem jeho obyvatel obecně.

Je členem SOVAMM od roku 2014. Pořádala sněm SOVAMM ve Vlkově 29. – 31. 5. 2015.

Řešitel projektu SOVAMM:

  • SOVPIS ¦ Prostorový infromační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

  • NOVÁKOVÁ, Zuzana: Etnografické regiony Blata a Kozácko s důrazem na odlišnosti lidové architektury. In: Genius loci českého jihozápadu. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2012, s. 166–178. ISBN 978-80-87311-17-2.
  • ČERMÁKOVÁ, Zuzana: Soběslavsko-veselská Blata a zednické rodiny Šochů a Patáků. In: Lidová architektura – obnova a využití památek. České Budějovice 2014, s. 69–71. ISBN 978-80-87520-09-3.
  • ČERMÁKOVÁ, Zuzana: Dokumentace vesnického domu na Táborsku (Kozácku) se zaměřením na štukovou výzdobu průčelí. In: Etnografická terénní práce. Havlíčkův Brod 2014, s. 109–111. ISBN 978-80-87302-24-8.
  • ČERMÁKOVÁ, Zuzana: Vliv selského baroka soběslavsko-veselských Blat na sousední národopisný region Kozácko. In: Malach, Roman – Válka, Miroslav (eds.): Vesnická stavební kultura. Stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Brno 2014, s. 171–173. ISBN 978-80-210-7540-5.
  • ČERMÁKOVÁ, Zuzana: Výtvarná stránka vesnických staveb v oblasti Táborska (Kozácka). Národopisný věstník. Suplementum 32 (74), 2015, s. 17–25. ISSN 1211-8117.

Zuzana Čermáková dokumentující; sněm SOVAMM 2016; foto Zuzana Syrová

Národní autority ČRmub2016897637