Zuzana Stránská–Vařeková

Narozena 20.10.1984 v Ústí nad Orlicí. Památkářka.

Člen SOVAMM

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity v Pardubicích. Od roku 2009 je zaměstnancem Národního památkového ústavu v Pardubicích na pozici terénního památkáře, kde se zapojila do vědeckovýzkumných grantů zaměřených na plošné průzkumy vesnic a dokumentaci staveb; externě vyučuje na Univerzitě Pardubice.

Člen SOVAMM od r. 2014.

Řešitel projektu SOVAMM:

  • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

  • VAŘEKOVÁ, Zuzana. Dům v usedlosti čp. 5 v Brtči u Vysokého Mýta. In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2009 / Pardubice : Národní památkový ústav (2010), s. 29-31.
  • VAŘEKOVÁ, Zuzana – ŠVEC, Jiří. Dva příklady patrových domů se smíšenou konstrukcí stěn na Vysokomýtsku. In: Dějiny staveb 2011. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb / Plzeň : Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebně historický průzkum (2012), s. 103-113.
  • VAŘEKOVÁ, Zuzana. Sedlec u Vysokého Mýta: průzkum vesnických staveb. Průzkumy památek. = Denkmalforschung. = Historical Monuments‘ Research & Documentation. Roč. 19, č. 2 (2012), s. 39-52
  • VAŘEKOVÁ, Zuzana. Mravín u Vysokého Mýta – k průzkumu vesnických staveb. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monuments‘ Research & Documentation Roč. 20, č. 2 (2013), s. 67-82
  • VAŘEKOVÁ, Zuzana – ŠVEC, Jiří. Charakter a proměna zástavby na vesnici v 19. století na příkladu Hrušové u Vysokého Mýta. Průzkumy památek, 21, 2/2014, s. 162– 180.
  • VAŘEKOVÁ, Zuzana – ŠKABRADA, Jiří – LENOCH, Jaromír. Skryté pasy – pročpak asi?. In: Dějiny staveb 2015. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb / Plzeň : Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum (2015), s. 89-94.
  • VAŘEKOVÁ, Zuzana. Vesnická památková zóna Vysoká u Javorníku: několik poznámek k vývoji půdorysu a zástavby vesnice. In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za roky 2013 a 2014 / Pardubice : Národní památkový ústav (2015), s. 104-114.

Zuzana Stránská-Vařeková prodělává očistu po průzkumu; sněm SOVAMM Končiny 2017; foto Zuzana Syrová

Národní autority ČRjo2014830047