Radim Urbánek

Vicepresident SOVAMM

Narozen 30.6.1967 v Pardubicích. Etnolog, muzejník.

Vyučil se v oboru fotografická chemie (1982-1985) a následně absolvoval maturitní studium v oboru průmyslová chemie. Působil po řadu let na referátu kultury okresu Ústí nad Orlicí. Jeho aktivní zájem o lidovou architekturu a kulturu ho přivedl ke studiu etnologie na Filozofické fakultě UK Praha, které absolvoval  v letech 1996-2003. Své vzdělání doplnil v roce 2007 mlynářským kurzem na Střední průmyslové škole potravinářské v Pardubicích. Specializuje se na lidové stavby, bydlení a vesnický urbanismus, především pak na technické památky. Po více než 15 let působil v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, v jehož rámci organizuje od r. 2002 semináře zaměřené na vesnické stavby a technické objekty. Od r. 2018 je ředitelem Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Od r. 2006 vyučuje Lidové stavitelství a od r. 2007 také Tradiční řemesla a technologie na Katedře experimentální a praktické archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Je členem SOVAMM od r. 1997, již předtím se však podílel na řadě společných průzkumů s jeho členy. Od roku r. 2008 je vicepresidentem SOVAMM. Pořádal sněm SOVAMM v Oucmanicích 13. – 15.6. 2008.

Řešitel projektů SOVAMM:

  • Litomyšlsko, Vysokomýtsko, soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS. (1999-2002, MK0/PK)
  • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

  • Urbánek, Radim. Dřevo, hlína, opuka: lidové stavitelství na Vysokomýtsku. Vyd. 1. Vysoké Mýto: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2004. 114 s. ISBN 80-239-4008-2.
  • Urbánek, Radim a Klimešová, Hana. Mlýn čp. 35 v Písečné: poslední zdejší svědek vodního mlynářství. Vyd. 1. Ve Vysokém Mýtě: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2005. 90 s.ISBN 80-239-5951-4.
  • Štěpán, Luděk a kol. Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. 316 s., [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-257-0015-0. (obsah)
  • Doubek, Jan, Urbánek, Radim a Mlýnek, Karel. Větrné mlýnky s turbínou. Vyd. 1. Brno: Technické muzeum v Brně, 2011. 42 s. Studie z historie vědy a techniky; sv. 5. ISBN 978-80-86413-85-3.
  • Doubek Jan, Koč Břetislav, Urbánek Radim. Co roztáčel vítr. Historie a současnost větrných mlýnů, mlýnků a čerpadel. Vyd. 1. Brno: PhDr.Ivo Sperát, 2020. 342 s. ISBN978-80-87542-30-9

Podrobnější přehled bibliografie, autorských výstav a seminářů najdete zde.

_0003742Radim Urbánek jakožto poměrové měřítko při dokumentaci na sněmu SOVAMM v roce 2009; foto Zuzana Syrová

Národní autority ČR: mzk2003175479

Seznam děl Radima Urbánka v databázi Národní knihovny ČR.

WWW: http://www.vesnickepamatky.cz/