Máčel, Vajdiš

Výstava díla architektů Jaroslava Vajdiše a Otakara Máčela, od jejich narození uplynulo v roce 2020 100 let. Výstava má připomenout význam díla obou architektů při poznávání vernakulární architektury, sídelních struktur a kulturní krajiny i jejich snahu o formulování veřejného zájmu na zachování stávajícího vesnického prostředí pomocí dokumentace památek a sídelních struktur, analýzou jejich vývoje a typologie lokálně-dobových forem. Oba ve svém díle přispěli k ochraně hodnotných sídelních struktur, věnovali se projektům obnovy památek a jejich souborů. Oba se rovněž zasloužili o osvětu širšího publika ve své publikační činnosti i při návrhu a budování muzejí v přírodě.
Část exponátů a ještě něco navíc z fotografií, maleb, kreseb a projektů, si můžete i po skončení výstavy prohlédnout online zde.