Tomáš Efler

Člen SOVAMM

Narozen 4. prosince 1979 v Děčíně. Architekt, stavební historik, pedagog a publicista.

Absolvent fakulty architektury ČVUTv Praze (1998-2005). V letech 2001-2002 studoval  na EAPLV – École d´Architecture de Paris La Villette UP6 ve Francii (u arch. Week a Christoforoux – muzeum moderního umění Montsouris Paris, u arch. Hervé Fillipetti dokumentace a opravy lidové architektury ve Francii).  Následně v letech 2002-2004 absolvoval  architektonickou praxi v atelieru obnovy a konzervace historických staveb GIRSA AT v Praze. Od r. 2005 spolupracuje s Projektovým atelierem pro pozemní stavby, s.r.o.  (viz též: www.atelierts.cz). Od r. 2010 působí jako odborný asistent na Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha. Dlouhodobě se věnuje vztahu památkové péče a architektonické tvorby na akademické půdě i ve vlastní projekční a realizační praxi.

Jedním z hlavních temat, jimž se Tomáš Efler věnuje, je tradiční venkovský dům na česko-sasko-polském pomezí, což ho přivedlo do řad SOVAMM, jehož řádným členem se stal v roce 2008. Pořádal sněm SOVAMM v Úštěku 25. – 27.6. 2010 a ve Šluknově 24.- 26. 6. 2011. Aktivně se podílel na řadě dalších akcí (např. Krátký poznávací kurz lidové architektury v roce 2004 a Lidová architektura – Broumovsko 2014, 2015).

Řešitel projektů SOVAMM:

  • Atlas lidové architektury České republiky (1999-2001, MK0/PK)
  • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

  • EFLER, Tomáš. Odborné texty hesel “Merboltice”, “Valkeřice”, “Blankartice”, In: Pešta, J. Encyklopedie českých vesnic IV., Ústecký kraj”, Libri, Praha 2008. ISBN: 978-80-7277-151-6
  • EFLER, Tomáš; KOLKA, Miroslav; KONVANKOVÁ, Tereza (eds). Tradiční materiály a postupy při obnově tzv. podstávkových domů: průvodce netradičním pracovním seminářem o tradičním stavitelství na Kokořínsku: Blatce čp. 40, Ždírecký Důl čp. 3, 7. května 2011. 1. vyd. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2011. 34 s. ISBN 978-80-904852-1-1. (obsah)
  • EFLER, Tomáš; KOLKA, Miroslav. Podstávkový dům Lipová: studie průběhu rekonstrukce podstávkových domů. [Lipová]: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, 2013. 96 s. ISBN 978-80-260-5921-9. (obsah)
  • EFLER, Tomáš. Revitalizace Jáchymova, in BOHDÁLEK, Petr (ed) Proměny montánní krajiny: historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří. Loket: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Lokti, 2013, str. 132-138. ISBN 978-80-904960-3-3.

P1210812Nadějné vyhlídky Tomáše Eflera z okna usedlosti na sněmu SOVAMM na Broumovsku v roce 2014; foto Zuzana Syrová

Národní autority ČR: jx20110524002

Seznam děl Tomáše Eflera v databázi Národní knihovny ČR.

FCB: Architektonické studio Merboltice