Členské příspěvky

Dle stanov SOVAMM musí každý člen řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené sněmem. Zde naleznete souhrn informací k jejich platbě.

Výše ročních členských příspěvků činí:
– do roku 2019 100,- Kč
– od roku 2020 200,- Kč (schváleno sněmem 31.5.2019).

Uvedená výše ročních členských příspěvků je minimální, každý člen může dobrovolně částku navýšit.

Příspěvky se platí:

  • Bezhotovostně na transparentní účet SOVAMM č. 1485023001/5500.  Jako variabilní symbol se uvádí členské číslo (viz seznam členů).
  • V hotovosti na sněmu SOVAMM nebo po domluvě s hospodářem či sekretářem (kontakt).