Karel Kuča

Zakládající člen, vicepresident a tajný vědecký rada SOVAMM

Narozen 13.4.1961 v Chlumci nad Cidlinou. Historik architektury a urbanismu, výtvarník, fotograf, publicista.

Je absolventem gymnázia v Moravské Ostravě (1976–1980) a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (1980–1985). V letech 1986–1991 pracoval v památkových ústavech v Brně a Českých Budějovicích; od roku 1991 působí jako soukromý architekt a urbanista a především historik těchto oborů. Specializuje se především na výzkum zvonic a historický / památkový urbanismus. Je neobyčejně plodným autorem odborných a popularizačních publikací z této oblasti. Jeho nejobsáhlejším dílem je osmisvazková encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1996–2011), za niž obdržel v roce 2012 cenu Slovník roku. Přispěl odbornou argumentací k přijetí novely obecního zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. 4. 2006, která vstoupila v platnost dne 1. 7. 2006. Tato novela vrátila do české legislativy pojem “městys” a umožnila navrácení historického titulu “město” či “městys” všem obcím, které jej měly před rokem 1954. V roce 2019 obdržel oborovou Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos české památkové péči.

Je jedním ze spoluzakladatelů SOVAMM a viceprezidentem tohoto odborného sdružení od r. 1991. Vytvořil grafický návrh loga SOVAMM. Pořádal sněm SOVAMM v Milevsku 26. – 28. 5. 2006, spolupořádal sněm v Písku 11. – 13.9. 1994. Od 22.5.2016 je členem vědecké rady SOVAMM.

Je autorem databáze sídelních lokalit v českých zemích CZ_Retro, kterou SOVAMM používá pro základní prostorovou identifikaci ve svých projektech od r. 1996. Tato databáze, obohacená o prostorový rozměr ve stejnojmenné geodatabázi CZ_Retro, je od r. 2007 základem prostorové indentifikace lokalit v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP). V rámci IISPP je geografická část IISPP publikována webovým mapovým projektem CZ_Retro a mapovými službami (http://mapy.npu.cz/ArcGIS/rest/services/projekty/CzRetro/MapServer/4). Od roku 2012 je aplikována také na www.znicenekostely.cz. Od r. 2014 je databáze CZ_Retro rovněž využívána v projektu INTERPI, kde našla uplatnění v geografických autoritách (vyhledávání v databázi dostupné zde).

Řešitel řady projektů SOVAMM:

 • Atlas lidové architektury (1994-1996, GA0/GA)
 • Atlas lidové architektury České republiky (1999-2001, MK0/PK)
 • Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci (2006–2011, MK0/PK)
 • SOVPIS ¦ Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel (2016-)

Bibliografie (výběr):

 • Kuča, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 1996-2011. 8 sv. ISBN 80-85983-12-5.
 • Kuča, Karel. Brno: vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Vyd. 1. Praha: Baset, 2000. 644 s. ISBN 80-86223-11-6.
 • Kuča, Karel. České, moravské a slezské zvonice. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: Libri, 2001. 379 s. ISBN 80-7277-018-7. (obsah)
 • KUČA, Karel: Význam Databáze sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska CZ_RETRO pro projekt INTERPI. Text dostupný zde.
 • Langer, Jiří a Kuča, Karel. Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 2 sv. (526, 500 s.). ISBN 978-80-7185-982-6. (obsah sv.1, obsah sv.2)
 • Mleziva, Štěpán a Kuča, Karel. Historický lexikon městysů a měst: vývoj postavení a funkce městských sídel v dějinách územněsprávního členění českých zemí od roku 1850 do současnosti. Vyd. 1. Praha: Baset, 2006. 935 s. ISBN 80-7340-092-8.
 • ŠKABRADA, Jiří a kol. Lidová architektura v jižních Čechách. Vydání první. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-1-1, ISBN 978-80-907440-2-8. (ukázka PDF)

Podrobnou biografii a bibliografii najdete zde.

DSC_0710

Karel Kuča odvážně překonává překážky na cestě za poznáním na sněmu SOVAMM v květnu 2006; foto Zuzana Syrová

Národní autority ČR: jn20010310024

Wikipedie: Karel Kuča

Seznam děl Karla Kuči v databázi Národní knihovny ČR.