Aktuální projekty

CZ_RETROSOVPIS * Města a městečka: 9. a 10. dílŠluknov čp. 310

CZ_RETRO

Retrospektivní geografický informační systém sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska. Databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly. Pokračování textu

Města a městečka

Dokončení dlouholetého projektu Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vydáním 9. a 10. svazku. Součástí bude rovněž CD s aktualizovaným digitálním zněním textu všech dosud vydaných svazků. Pokračování textu

SOVPIS

Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel založený na principu jednoznačné prostorové identifikace dokumentace v soupisové databází a její provázání s GIS. Pokračování textu

Šluknov čp. 310

SOVAMM je spoluvlastníkem domu čp. 310 v ulici Karlově ve Šluknově, přízemního roubeného, částečně hrázděného domu z 80. let 18. století s dochovaným dřevohliněným komínem. Usiluje o jeho obnovu a zpřístupnění formou malého místního muzea. Pokračování textu

Projekty SOVAMM: