Litomyšlsko, Vysokomýtsko

Projekt SOVAMM Litomyšlsko, Vysokomýtsko, soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS (1999–2002, MK0/PK):

labels__Stránka_6

Ze zpracovaných průzkumů zde uvádíme dva příklady:

Prostorová data projektu jsou postupně začleňovanána do Památkového geografického informačního systému PaGIS. Podrobněji ke zpracování GIS dat viz:

  • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří:  Stavebně – historický průzkum sídla a jeho zpracování v Geografickém informačním systému; Zprávy památkové péče, sv 70, 2, s.137-140. IISSN 1210-5538, dostupné rovněž na http://www.npu.cz/download/1274795713/zpp1002077156-sl.pdf.
  • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 – 1:25; Zprávy památkové péče, sv 74, 5, s. 407-410. IISSN 1210-5538. PDF).

Jedna reakce na Litomyšlsko, Vysokomýtsko

  1. Pingback: Kdybychom se ohlédli dnes | Syrový a Syrová, architekti

Komentáře nejsou povoleny.