Starší projekty

 • Atlas lidové architektury (1994–1996, GA0/GA; 1999–2001, MK0/PK)
  V Atlasu jsou zpracovávána data shromážděná soupisovou, průzkumovou a dokumentační činností členů SOVAMM. Souběžně je prováděn terénní průzkum oblastí, které vyžadují doplnění. Na Atlas navazuje projekt SOVPIS.
  O projektu.
 • SHP NP Podyjí a jeho OP (1996-1997, MK0/PK)
  Stavebně historický a urbanisticko historický výzkum NP Podyjí a jeho OP – modelový příklad GIS a systému urbanistické stability. Průzkumy v podrobnosti SHP jednotlivých sídel v měřítku 1:2880-1:1000.
  O projektu.
 • Hliněná architektura, budoucnost tisícileté tradice (1997-1998, MK)
  Výstavu s tematem historické hliněné architektury uspořádal SOVAMM ve spolupráci s Památkovým ústavem v Olomouci. Příkazy 12/1997-10/1998

  O projektu.
 • Litomyšlsko, Vysokomýtsko (1999–2002, MK0/PK)
  Soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS. Inventarizace v měřítku 1:5000, průzkumy sídel 1:2880-1:1000, SHP vybraných objektů v podrobnostech zaměření 1:100-1:50. Navazující projekt Nejstarší domy….
  O projektu.
 • Výzkum urbanistického vývoje městských lokalit (2006–2011, MK0/PK) Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci. Navazující projekt Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 9. a 10. svazek.
  O projektu,

 

Projekty SOVAMM: