Archiv

Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin

Publikační projekt SOVAMM. Vydání odborné publikace s názvem Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách / K výpovědní schopnosti map stabilního katastru; autor: prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. Pokračování textu

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin

Lidová architektura v JČ

Publikační projekt SOVAMM. Kniha vznikla jako novelizace titulu, vydaného před více než třiceti lety v Českých Budějovicích (VODĚRA, Svatopluk a Jiří ŠKABRADA. Jihočeská lidová architektura. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986.). Pokračování textu

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lidová architektura v JČ

Města a městečka

Dokončení dlouholetého projektu Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vydáním 9. a 10. svazku. Součástí bude rovněž CD s aktualizovaným digitálním zněním textu všech dosud vydaných svazků. Pokračování textu

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Města a městečka

Nejstarší domy ve VČ

Vydání publikace Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, do níž byly shromážděny poznatky z dosud nepublikovaných stavebně historických průzkumů dvou desítek nejstarších venkovských domů a hospodářských staveb východních Čech. Pokračování textu

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nejstarší domy ve VČ