Archiv

Města a městečka

Dokončení dlouholetého projektu Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vydáním 9. a 10. svazku. Součástí bude rovněž CD s aktualizovaným digitálním zněním textu všech dosud vydaných svazků. Pokračování textu

| Napsat komentář

Nejstarší domy

Vydání publikace Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, do níž byly shromážděny poznatky z dosud nepublikovaných stavebně historických průzkumů dvou desítek nejstarších venkovských domů a hospodářských staveb východních Čech. Pokračování textu

| Napsat komentář