Prohlášení k založení SOVAMM

SPOLEČNOST PRO OBNOVU VESNICE A MALÉHO MĚSTA

(SOVAMM)

Navazujíce na provolání Nezávislé organizace ochránců památek, sídel a kulturní krajiny „Pozdě, ale přece“ a hlásíce se k mezinárodnímu sdružení ECOVAST (European Council for the Village and Small Town) ustavujeme v rámci Památkové unie Čech, Moravy a Slezska SPOLEČNOST PRO OBNOVU VESNICE A MALÉHO MĚSTA jako odborné zájmové sdružení, jehož cíle a program jsou shrnuty v následujících programových bodech:

 1. Studium vývoje osídlení a jeho prvků (krajina, sídlo, dům, etc.) a těch činností ve venkovském prostoru, které se projevovaly či projevují na tvářnosti krajiny a sídel.
 2. Historická regionalita a zachování resp. obnovení její kontinuity.
 3. Studium sociálního a společenského vývoje a současnosti vesnice a malého města.
 4. Průzkum, dokumentace a snahy o ochranu, zachování a obnovu veškerých hodnot vč. dosud nepodchycených, a to jak jednotlivých objektů, tak sídel vč. parcelace a celé kulturní krajiny.
 5. Zachování a utváření vzhledu místa s ohledem na historická, památková a vlastivědná hlediska, podporování z tradice vycházející estetiky s technologií (materiálů) a s tím související poradenský servis v oblasti architektury a urbanismu.
 6. Posílení obecního společenství v sociálním, hospodářském a kulturním ohledu, zvláště s důrazem na uvedomění si kulturního významu vlastního prostředí.
 7. Odborná publikační a popularizační činnost.

Prosíme zájemce o Společnost, aby nám zaslali přihlášku, která by měla obsahovat: titul-jméno-příjmení, datum a místo narození, trvalé (popř. i přechodné) bydliště, adresu a telefon do zaměstnání, uvedení konkrétních zájmů a možností v rámci Vaší činnosti ve Společnosti.

Zašlete prosím na adresu:

ING. ARCH. ZUZANA SYROVÁ, KURŠOVA 30, 63500 – BRNO-BYSTRC

 • ing. arch. Zuzana Syrová, Brno
 • ing. arch. Jiří Syrový, Brno
 • ing. arch. Karel Kuča, České Budějovice
 • PhDr. Ludmila Hronková, Ohrazeníčko, p. Ledenice
 • ing. arch. Jiří Škabrada, Praha

V Brně dne 26. ledna 1990